การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณสามารถทำให้ฟอรัมของคุณดำเนินต่อไปได้